Att orka leva är ibland inte så lätt...

VAD ÄR FIBROMYALGI?
Fibromyalgi = FMS:
 
Det är en smärtsam kronisk sjukdom, huvudsymtomen vid FMS är en ständig smärta i vila som upplevs som uttalad samt en onormal trötthet.
Uttalad smärta är en stressfaktor & en symtom som ofta förknippas med stress, den är vanliga hos patienter med fibromyalgi.
Muskelsmärta påverkar motoriken med dålig sömn & ständig smärta som då framkallad stress & som då resulterar till en otrolig trötthet som inte går att kontrolera.
Förutom den ständiga smärta & tröttheten är även dessa besvär förekommande vid fibromyalgi som sömnstörningar, kraftlöshet, yrsel, domningar, andningsrubbningar, urinträngningar, hud & slemhinneproblem, dimmig syn, koncentrationssvårigheter, stelhet, huvudvärk, tarmbesvär, svullnad, hjärtrytmrubbningar, feberkänsla, allergi, ljud- & luktkänslighet.
Försämrat närminne.
Diagnosen för FMS är en så kallad kriteriediagnos, kriterier är sjukdomstecken eller symtomer som karaktäriserar en viss sjukdom.
Har man ett visst antal symtom uppfyller man kriterierna för sjukdomen, vid FMS använder man kriterier eftersom varken laboratorieprover eller andra medicinska undersökningsmetoder hjälper till att ställa en diagnos.
Avsaknad av laboratorieprov eller röntgenfynd som objektivt kan stödja diagnosen har gjort att diagnosen fibromyalgi ofta ifrågasätts.
Det finns dock tester som hittills använts i forskningssammanhang som skulle kunna bli metoder för en objektiv diagnostik av fibromyalgi.
Kriterier för fibromyalgi fastställdes av American College of Reumatology, ACR, 1990, diagnosen är accepterad över hela världen, av WHO & av Socialstyrelsen med följande klassificeringsnummer:
International Classification of Diseases, ICD, nr M79.0.
Socialstyrelsens klassifikations huvudkriterier för fastställande av FMS är att man i minst tre månaders har haft generell smärta i alla fyra kroppskvadranterna.... på höger & vänster sida, övre & nedre kroppshalvan inklusive axialsmärta, dvs halsrygg, främre bröstkorg &/eller ländrygg.
Smärta vid palpation: 
Man ska ha/på elva av arton specificerade ställen/ömma punkter så kallade tender points.
Trycket skall vara förhållandevis lätt, dessutom förekommer det oftast en eller flera av ovan nämnda symtomer. Sjukdomen är långvarig, vanligen livslång, även om den ibland lindras i högre åldrar.
Hur börjar FMS?
FMS utlöses vanligen av smärta.
Till exempel tennisarmbåge, värk i axel, nacke eller höft, det kommer smygande & man får värk i hela kroppen. Infektion.
Kan vara vilken vanlig infektion som helst, t ex luftvägsinfektion eller urinvägsinfektion men istället för att tillfriskna efter 2 - 3 veckor med eller utan antibiotikabehandling får patienterna plötsligt utbredd värk i kroppen & en onormal trötthet.
Trauma.
Efter en operation, det kan vara efter en större eller ett mindre ingrepp, inte sällan gynekologiska.
det kan även vara efter ett benbrott eller annan skada, en kris som t.e.x. en skilsmässa, dödsfall, mobbning mm.
Den ovanligaste vägen in i FMS.
FMS som inleds med lokal smärta eller psykisk kris har vanligen ett långsamt utdraget tidsförlopp medan FMS som föregås av infektion eller operation vanligen kommer plötsligt.
Orsak?
Fibromyalgi betyder värk/irritation i muskeltrådar, orsakerna till FMS är komplicerade & det har under åren funnits många teorier.
Tidigare ansågs att FMS var en reumatisk sjukdom men bevis för detta saknas, internationell forskning har successivt kunna visa att FMS inte är en perifer muskelsjukdom.
Under 1980-talet ansåg man att FMS var en psykisk/psykosomatisk sjukdom, att FMS var en följd av psykologiska problem & kriser i barndomen eller en form av maskerad depression.
Sådana påstående möter man även idag. "Dessa uppfattningar är inte riktiga" I granskningar av berörda patientgrupper är det visat att FMS-patienter inte har fler psykiska problem än befolkningen i övrigt.
När man påstått att det funnits skillnader har det ofta berott på felaktigt patienturval, patienterna ifråga har ensidigt hämtats från psykiatriska mottagningar.
Idag diskuterar man huvudsakligen två teorier:
FMS är ett syndrom orsakat av en störning i central nociception.
FMS är primärt en neuro-endokrinologisk & möjligen immunologisk åkomma.
Professor Robert Olin säger:
FMS beror på att det uppstått komplicerade störningar i kroppens nervsystem liksom i regleringarna av olika hormoner.
Dessutom fungerar troligen inte immunförsvaret på ett normalt friskt sätt, när dessa störningar väl kommit igång förmår systemet/kroppen inte upphäva dem & följden blir en ständigt pågående obalans.
Den ena onda cirkeln av symtom övergår i andra, många patienter upplever dessa onda cirkar som ett "kaos" eller som om hjärnan & kroppern upphört att fungera normalt, att hjärnan kör på som vanligt men kroppen är på off, man känner inte längre igen sig själv.
"FMS-patienter påverkas ofta av"
Väderväxlingar.
Regn, blåst & kyla inverkar ofta negativt på dessa patienter, dom flesta mår bättre i värme.
Ängslan & oro.
Man påverkas när något oväntat inträffar... stress, hos många ökar både värk & trötthet om dom utsätts för någon typ av psykisk press.
Statisk belastning.
Det kan vara oerhört tröttande att bära saker, även lätta.
Repetitivt arbete.
Att ofta upprepa en rörelse kan vara mycket svårt.. t.e.x. som att hänga tvätt, skala potatis, plocka ur diskmaskin.
Fysiska aktiviteter.
Hård fysisk aktivitet inverkar mycket negativt på FMS-patienter, som t.e.x. enkla vardagliga sysslor som för den friska är så enkla att utföra, det kan vara oöverstigliga för en FMS-patient.
 
Detta var lite info för den som vill ta sig tid & läsa & kanske kan känna igen sig i eller för den närstående som har svårt att förstå vad som händer & sker.
Det värsta är givetvis sjukdommen i sig själv men efter det kommer all oförstående i denna sjukdom, inte bara hos dom närstående utan hos läkare, fk mm.
Jag brukar alltid säga att om man kunde gå i ens skor en dag så tror jag inte man skulle dömma så fort.
Men ordspråket "Det ögat inte kan se det finns inte" det stämmer så bra in på detta.
 
En stor bamse kram till alla er Fibrisar (önskar vi kunde ge "Farbro fibro" en rejäl käftsmäll).
 
Kramar C
 
Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0